TRE®

Bartek

TRE®

TRE® (Tension & Trauma Releasing Exercises) to metoda stworzona przez dr David’a Berceli’ego (dr nauk społecznych, psychoterapeuta w analizie bioenergetycznej, mgr teologii i arabistyki, który od wielu lat podróżuje do obszarów ogarniętych działaniami wojennymi, gdzie pomaga osobom w radzeniu sobie ze skutkami traum/stresu) polegająca na wprowadzeniu ciała, poprzez specjalne ćwiczenia, w wibracje neurogeniczne, w celu uwolnienia się od stresu, napięć i traum.

Zaletą tych ćwiczeń jest ich prostota – są one dostępne dla osób w każdym wieku i w każdej kondycji fizycznej oraz ich naturalność – wibracje neurogeniczne są czymś naturalnym dla wszystkich ssaków, w tym oczywiście dla ludzi także.

Ich skuteczność opiera się na fakcie, że uwalnianie się z napięć przebiega w tempie jakie nasze własne ciało jest w stanie zintegrować, co wpływa na polepszenie stanu emocjonalnego osoby ćwiczącej.

Celem TRE® jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi poprzez nauczenie/przypomnienie ciału jak wibrować. Wibracje obniżają napięcie wszystkich tkanek, na nowo uczą kontaktu/dialogu z własnym ciałem, uczą bycia tu i teraz.   Więcej na temat zajęć tu http://slowmove.pl/co-to-jest-tre/